Forskrift 21. august 2019 nr. 1141 om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Målet med tilskuddsordningen er å styrke mulighetene for frivillige og demokratiske landsomfattende organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i samfunnet. Tilskuddsordningen skal legge til rette for medlemmenes deltakelse i organisasjonene, og for at organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi et tilbud til egne medlemmer.

Se forskriften på lovdata.no