Forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen