Forskrift 22. desember 2016 nr. 1924 Kampaktivitetslisten

Liste over kampaktiviteter som har fått godkjenning fra godkjenningsnemnda.

Se forskriften på lovdata.no