Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2010 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 10 tredje ledd.

I

§ 5-2-7 skal lyde:
Salgsdokumentasjon for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende kan utstedes før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år. Det samme gjelder salgsdokumentasjon som gjelder adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre eller rett til å overvære idrettsarrangementer. Salgsdokumentet skal så vidt mulig utstedes innenfor det kalenderår levering finner sted. For andre typer leveranser kan det ikke utstedes salgsdokumentasjon inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.

 

Til toppen