Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 25. februar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 25. februar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker finansieringsforetak og morselskap for slike gjøres følgende endringer:


§ 1-1 første ledd nr. 5 skal lyde:
Finansstiftelser som har bestemmende innflytelse som nevnt i punkt 1, 2 eller 3.

II.

Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2010 eller senere.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen