Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2009 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9 annet ledd, jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10ba (forordning (EF) nr. 1126/2008 endret ved forordning (EF) nr. 1260/2008, forordning (EF) nr. 1261/2008, forordning (EF) nr. 1262/2008, forordning (EF) nr. 1263/2008, forordning (EF) nr. 1274/2008, forordning (EF) nr. 53/2009, forordning (EF) nr. 69/2009, forordning nr. 70/2009 og forordning (EF) nr. 254/2009).

I

I forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

Forordning (EF) nr. 1126/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 1260/2008, forordning (EF) nr. 1261/2008, forordning (EF) nr. 1262/2008, forordning (EF) nr. 1263/2008, forordning (EF) nr. 1274/2008, forordning (EF) nr. 53/2009, forordning (EF) nr. 69/2009, forordning nr. 70/2009 og forordning (EF) nr. 254/2009 gjelder som forskrift (jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr.10ba).

§3 skal lyde:

De internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt ved forordningene nevnt i § 2 og som er fastsatt i vedlegg til forordning (EF) nr. 1126/2008 med endringer som angitt, inntas som vedlegg til forskriften her.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen