Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2009 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.


I


Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8.25 prosent p.a.


II


Forskriften trer i kraft 1. juli 2009. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 17. desember 2008 nr. 1407 om renter ved forsinket betaling.

 

Til toppen