Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 28. juni 2007 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd, og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.

I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 11,5 prosent p.a.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2007. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 18. desember 2006 nr. 1457 om renter ved forsinket betaling.

 

Tilhørende lov

Til toppen