Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om opphevelse av forskrift 15. mars 1994 nr. 214 om Riksrevisjonens adgang til å revidere statlige næringsdrivende stiftelser, herunder stifelsen Norsk Rikskringkasting

Fastsatt av Finansdepartementet 29. august 2011 med hjemmel i lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper § 10-2 annet ledd og lov 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m. § 28 annet ledd, jf. lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 21-2.

Fastsatt av Finansdepartementet 29. august 2011 med hjemmel i lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper § 10-2 annet ledd og lov 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m. § 28 annet ledd, jf. lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 21-2.

I

Forskrift 15. mars 1994 nr. 214 om Riksrevisjonens adgang til å revidere statlige næringsdrivende stiftelser, herunder stiftelsen Norsk Rikskringkasting, oppheves.

II

Endringer under pkt. I trer i kraft straks.

 

 

Til toppen