Forskrift 30. juni 2022 nr. 1272 om tilskudd til frivilligsentraler

Tilskuddsordningen skal bidra til å skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivilligsentraler. Frivilligsentralene skal stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

Se forskriften på lovdata.no