Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter

Forskriften gis med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9 femte ledd, jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 4 (direktiv 78/660/EØF) med endringer, sist ved direktiv 2006/43/EØF); § 10-1 tredje ledd, lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 3-7 første ledd, jf. kgl. res. 15. januar 1999 nr. 21; lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) §§ 6-4 annet ledd, 6-6 annet ledd, 7-9 første ledd og 7-10 første ledd, jf. kgl. res. 30. juni 2006 nr. 777; lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9a åttende ledd.

Forskriften i pdf-versjon her.

Tilhørende lov

Til toppen