Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om opphevelse av forskrifter fra 1991 om finansinstitusjoners vurdering av tap på utlån, garantier m.v.

Forskrift om opphevelse av forskrift av 14. november 1991 nr. 4236 for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak og Den norske Industribank A/S om vurdering av tap på utlån, garantier m.v.  og forskrift av 18. desember 1991 nr. 1017 for forsikringsselskaper om vurdering av tap på utlån, garantier mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 4. september  2008 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I

Forskrift av 14. november 1991 nr. 4236 for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak og Den norske Industribank A/S om vurdering av tap på utlån, garantier m.v.  og forskrift av 18. desember 1991 nr. 1017 for forsikringsselskaper om vurdering av tap på utlån, garantier mv. oppheves.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen