Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder

Fastsatt av Finansdepartementet 6. september 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9 annet ledd, jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10ba (forordning (EF) nr. 1126/2008 endret ved forordning (EF) nr. 1260/2008, forordning (EF) nr. 1261/2008, forordning (EF) nr. 1262/2008, forordning (EF) nr. 1263/2008, forordning (EF) nr. 1274/2008, forordning (EF) nr. 53/2009, forordning (EF) nr. 69/2009, forordning (EF) nr. 70/2009, forordning (EF) nr. 254/2009, forordning (EF) 460/2009, forordning (EF) 494/2009, forordning (EF) 495/2009, forordning (EF) 636/2009, forordning (EF) 824/2009, forordning (EF) 839/2009, forordning (EF) 1136/2009, forordning (EF) 1142/2009, forordning (EF) 1164/2009, forordning (EF) 1165/2009, forordning (EF) 1171/2009, forordning (EF) 1293/2009, forordning (EF) 243/210, forordning (EF) 244/2010, forordning (EF) 550 210, forordning (EF) 574/2010, forordning (EF) 632/2010, forordning (EF) 633/2010 og forordning (EF) 662/2010).

I

I forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, skal § 2 lyde:

EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10ba (forordning (EF) nr. 1126/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 1260/2008, forordning (EF) nr. 1261/2008, forordning (EF) nr. 1262/2008, forordning (EF) nr. 1263/2008, forordning (EF) nr. 1274/2008, forordning (EF) nr. 53/2009, forordning (EF) nr. 69/2009, forordning nr. 70/2009, forordning (EF) nr. 254/2009), forordning (EF) 460/2009, forordning (EF) 494/2009, forordning (EF) 495/2009, forordning (EF) 636/2009, forordning (EF) 824/2009, forordning (EF) 839/2009, forordning (EF) 1136/2009, forordning (EF) 1142/2009, forordning (EF) 1164/2009, forordning (EF) 1165/2009, forordning (EF) 1171/2009, forordning (EF) 1293/2009 forordning (EF) 243/210, forordning (EF) 244/2010, forordning (EF) 550/2010, forordning (EF) 574/2010, forordning (EF) 632/2010, forordning (EF) 633/2010 og forordning (EF) 662/2010 gjelder som forskrift.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

 

Til toppen