Forskrift 7. juli 2020 nr. 1521 om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av covid-19-utbruddet

Denne forskriften etablerer en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt omsetningsfall som følge av covid-19-utbruddet. Formålet med ordningen er å bidra til at disse mediene i størst mulig grad kan opprettholde sin redaksjonelle virksomhet. Ordningen gjelder fra og med 15. mars til og med 30. juni 2020.

Se forskriften på lovdata.no