Forskrift 8. desember 2020 nr. 2896 om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet

Forskriften skal gjelde for studieforbund godkjent av Kulturdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no