Forskrift 9. august 2021 nr. 2484 til lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

Se forskriften på lovdata.no