Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift av 23. mars 2006 om endring i forskrift av 17. januar 1994 nr. 30

Børsforskriften

Forskrift av 23. mars 2006 om endring i forskrift av 17. januar 1994 nr. 30 (Børsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 23. mars 2006 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 7-1 tredje ledd.

I

I forskrift av 17. januar 1994 nr. 30 (Børsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 26-2 første ledd første punktum skal lyde:

Børsklagenemnden består av fem medlemmer medvaramedlemmer som oppnevnes av departementet for en periode på fire eller to år.

§ 26-2 første ledd annet punktum skal lyde:

Varamedlemmene er prinsipalt personlige, men kan ved behov også møte for de øvrige medlemmene i nemnden.

II

Forskriften trer i kraft straks.