Forskrifter

Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen

Formålet med forskriften er å gi lover og forskrifter om helsemessige forhold anvendelse for Svalbard og Jan Mayen og å fastsette tilpasninger ut fra de stedlige forholdene.

Les forskriften om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen i pdf