Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak

Forskrift 14. mai 2001 om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 14. mai 2001 om hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3 annet ledd, jf. kgl.res. 15. juni 1990 nr. 453.

I

Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 3 nytt nr. 14 skal lyde:

14.Andel av tilleggsavsetninger i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser tilsvarende det beløp som på beregningstidspunktet kunne vært inntektsført i henhold til forskrift 25. september 2000 nr. 979 om tilleggsavsetninger i livsforsikringsselskaper, dersom det hadde vært et årsregnskap.

II

Denne forskrift trer i kraft straks og med virkning for kvartalsregnskap som avlegges for 1. kvartal 2001.

VEDLEGG
Til toppen