Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om beskatning av privat bruk av arbeidsgivers kjøretøy

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 23. APRIL 1987 OM BESKATNING AV FORDEL VED PRIVAT BRUK AV ARBEIDSGIVERS BIL

Fastsatt av Finansdepartementet 12. oktober 1999 med hjemmel ilov av 18. august 1911 nr. 8om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 42 c.

I forskrift av 23. april 1987 nr. 333 om beskatning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil gjøres følgende endring:

I

§ 2 annet ledd skal lyde:

Når arbeidstakeren oppholder seg i utlandet og bilen ikke er anskaffet i Norge, settes listepris til opprinnelig listepris som ny i oppholdslandet. Det kan kreves fremlagt dokumentasjon for den listepris som er lagt til grunn ved beregning av fordelen.

Nåværende § 2 annet og tredje ledd blir nye tredje og fjerde ledd.

II

Denne forskrift trer i kraft straks og får virkning for inntektsåret 1999.

Til toppen