Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om beskatning av skipsaksjeselskaper

Forskrift om endring av forskrift av 29. januar 1997 nr 95 om beskatning av skipsaksjeselskaper i henhold til skatteloven § 51 a

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 28. januar 1999 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 51 A-6 nr 6.

I

I forskrift av 29. januar 1997 nr 95 om beskatning av skipsaksjeselskaper i henhold til skatteloven § 51 A gjøres følgende endring:

§ 2 skal lyde:

Normrenten etter skatteloven § 51 A-6 nr 6 settes til 5,6 pst for inntektsåret 1998.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning for inntektsåret 1998.

Til toppen