Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om beskatning av skipsaksjeselskaper

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 29. JANUAR 1997 NR. 95 OM BESKATNING AV SKIPSAKSJESELSKAPER I HENHOLD TIL
SKATTELOVEN § 51 A

Fastsatt av Finansdepartementet 27. januar 2000 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 51 A-6 nr. 6.

I

I forskrift av 29. januar 1997 nr. 95 om beskatning av skipsaksjeselskaper i henhold til skatteloven § 51 A gjøres følgende endring:

§ 2 skal lyde:

Normrenten etter skatteloven § 51 A-6 nr 6 settes til 5,6 pst for inntektsåret 1999.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning for inntektåret 1999.

Til toppen