Forskrift 26. juni 2015 nr. 800 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram

Se forskriften på lovdata.no