Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om bestemmelser om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler for andelseiere

Forskrift om endring av forskrift 28. august 1961 nr. 1 om bestemmelser om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler for andelseiere

Fastsatt av Finansdepartementet 3. februar 2005 med hjemmel i lov av 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag § 1 første ledd bokstav b.

I

I forskrift 28. august 1961 nr. 1 om bestemmelser om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler for andelseiere gjøres følgende endringer:

§ 2 pkt. c) skal lyde:

Sikringsfondet er et selvstendig rettssubjekt. Finansdepartementet kan oppnevne et styre for fondet.

§ 2 pkt. e) skal lyde:

Departementet kan vedta at fondet skal ha regnskapsplikt. Vedtas regnskapsplikt, skal regnskapet revideres av Riksrevisjonen.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen