Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om co2- og svovelavgift på bensin til bruk i fly

Forskrift

om endring av forskrift 18. desember 1998 nr. 1251 om CO 2- og svovelavgift på bensin og mineralolje til bruk i fly

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om bensin og mineralolje til bruk i fly

§ 1 skal lyde:

Forskriften her gjelder avgift ved leveranse av bensin og mineralolje til bruk i fly, jf. Stortingets vedtak om CO 2-avgift på mineralske produkter § 2 nr. 1 bokstav a og § 2 nr. 2 bokstav a, Stortingets vedtak om svovelavgift § 2 bokstav a, Stortingets vedtak om grunnavgift på fyringsolje mv. § 2 bokstav a og Stortingets vedtak om avgift på bensin § 2 bokstav b.

§ 2 første og annet ledd skal lyde:

Bensin og mineralolje kan leveres med redusert CO 2- og svovelavgiftssats hvis levering skjer direkte på tankene til et fly med innenlands lufthavn som første destinasjon.

Bensin og mineralolje kan leveres uten CO 2- og svovelavgift hvis levering skjer direkte på tankene til et fly med utenlands lufthavn som første destinasjon.

§ 2 nytt tredje ledd skal lyde:

Bensin og mineralolje kan leveres uten bensinavgift og grunnavgift på fyringsolje mv. uavhengig av flyets første destinasjon. Drivstoffet må leveres direkte på flyenes tanker.

§ 2 nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

§ 3 annet punktum skal lyde:

Ved leveranse uten CO 2- og svovelavgift skal også flyets første destinasjon oppgis.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000.

Til toppen