Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om delvis ikrafttredelse av lov 13. desember 2002 nr. 76 om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling.

Forskrift om delvis ikrafttredelse av lov 13. desember 2002 nr. 76 om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling.

Fastsatt av Finansdepartementet 4. desember 2003 med hjemmel i lov 13. desember 2002 nr. 76 om endringer i lov 16. juni 1953 om eiendomsmegling del II, jf. Kongelig resolusjon 13. desember 2002 nr. 1502.

I

§ 1Ikrafttredelse
Endringen i § 2-7 fjerde ledd i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling, som ble vedtatt ved lov 13. desember 2002 nr. 76, trer i kraft 1. januar 2004.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen