Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om delvis ikrafttredelse av lov 13. desember 2002 nr. 76 om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling

Forskrift om delvis ikrafttredelse av lov 13. desember 2002 nr. 76 om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 2. april 2004 med hjemmel i lov 13. desember 2002 nr. 76 om endringer i lov 16. juni 1953 om eiendomsmegling del II, jf. Kongelig resolusjon 13. desember 2002 nr. 1502.

I

§ 1Ikrafttredelse
Endringen i § 2-1 femte og sjette ledd, § 2-8 annet ledd nr. 1 og 2, § 2-12, § 3-1 tredje ledd og § 3-8 første ledd i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling, som ble vedtatt ved lov 13. desember 2002 nr. 76, trer i kraft 1. juni 2004.

II

Forskriften trer i kraft 1. juni 2004.

Til toppen