Forskrift om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 23. november 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling.

Fastsatt av Finansdepartementet 23. november 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 1-4 første ledd, § 1-4 tredje ledd, § 2-1 tredje ledd, § 2-7 annet ledd, § 2-8 femte ledd, § 2-9 sjette ledd, § 3-1, § 3-2, § 4-2 fjerde ledd, § 4-3 tredje ledd, § 4-4 tredje ledd, § 5-1 tredje ledd, § 5-2 tredje ledd, § 6-2 fjerde ledd, § 6-7 femte ledd, § 6-10, § 7-2 femte ledd og del II tredje ledd.

Les hele forskriften her (pdf)

Tilhørende lov

Til toppen