Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring forskrift av 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner.

Forskrift om endring forskrift av 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner.

Fastsatt av Finansdepartementet 15. oktober 2002 med hjemmel i Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 6, lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.

I forskrift av 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

I

§ 4-8 første ledd skal lyde:

Det skal betales avgift etter reglene i kapittel III når motorvogn, som er blitt tillatt utlevert avgiftsfritt til diplomatisk misjon, konsulat eller til stasjonens diplomatiske tjenestemenn, utsendte konsuler og administrativt og teknisk personale, overdras til en ikke fritaksberettiget person.

II

Forskriften gjelder fra 1. november 2002.

Til toppen