Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1212 til lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

forskrift 4. juni 2003 om endring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1212 til lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

Fastsatt av Finansdepartementet 4. juni 2003 med hjemmel i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 4-1 annet ledd.

I

§ 1-1 første ledd skal lyde:

Lavere pensjonsalder enn 67 år gjelder for følgende yrker:

Pensjonsalder 55 år:

Flypiloter

Dykkere

Redningsmenn på helikoptre som tjenestegjør på oljeinstallasjon til havs

Pensjonsalder 60 år:

Flybesetningsmedlemmer unntatt piloter

Pensjonsalder 62 år:

Yrkessjåfører

Pensjonsalder 65 år:

Sykepleiere

Bergverksarbeidere under dagen

Kranførere

Førere av gravemaskiner og bulldoserkjørere

Yrkesakkvisitører i forsikring

Reisende (selgere)

Reingjetere

Ansatte på faste oljeinstallasjoner til havs

Sjåførlærere

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen