Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 429 om produktpakker mv.

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 429 om produktpakker mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 01.12.2005 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 om finansieringsvirksomhet § 2 – 14.

I

I forskrift av 1. juni 1990 nr. 429 om produktpakker m.v. gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:
Denne forskrift gjelder en finansinstitusjons adgang til å sette vilkår som nevnt i lovens § 2-14.

§ 2 skal lyde:
En finansinstitusjon kan ikke tilby en tjeneste på betingelse av at kunden samtidig skaffer seg en annen tjeneste, eller innrømme en kunde særlig gunstige vilkår på betingelse av at dette gjøres.

Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke der det foreligger en tilknytning mellom flere tjenester slik at tilbud av en tjeneste forutsetter samtidig tilbud av en annen tjeneste. Bestemmelsen i første ledd om særlig gunstige vilkår gjelder ikke hvor et samlet tilbud av flere tjenester er begrunnet med kostnadsbesparelser.

Kredittilsynet avgjør i tvilstilfelle om et vilkår er i strid med bestemmelsene her.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Til toppen