Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 10. januar 2003 nr. 32

Forskrift om endring av forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2003 i medhold av tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 6 og § 11 nr. 10, lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 62 femte ledd og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I § 7 skal tabellen lyde:

Vare

Mengde

Sats

Øl over 2,5 volumprosent og annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,75 volumprosent
Til sammen inntil 27 liter

20 kr pr liter

7 kr pr 0,33 l

Drikk med alkoholstyrke over 4,75 og under 15 volumprosent

47 kr pr liter

35 kr pr 1/1 flaske

Drikk med alkoholstyrke fra og med 15 til og med 22 volumprosent

90 kr pr liter

65 kr pr 1/1 flaske

Drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent

Inntil 4 liter

260 kr pr liter

180 kr pr 1/1 flaske

Røyketobakk

Til sammen
Inntil
500 gram

210 kr pr 100 gram

Snus og skråtobakk

70 kr pr 100 gram

Sigarer og sigarillos

210 kr pr 100 gram

Sigaretter

Inntil 400 stk

210 kr pr 100 stk

Sigarettpapir og – hylser

Inntil 400 stk

5 kr pr 100 blad/hylser

Til toppen