Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 10. juni 1976 nr. 1

Forskrift om endring av forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret (forskrift nr. 69)

Fastsatt av Finansdepartementet 19. februar 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75

I.

I forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret (forskrift nr. 69) gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd skal lyde:

”Ved registrering av personkjøretøy i motorvognregisteret skal det ikke svares merverdiavgift når kjøretøyet tas ut til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet. Det skal heller ikke svares merverdiavgift dersom annet kjøretøy enn personkjøretøy tas ut som driftsmiddel i virksomheten.”

II.

Forskriften trer i kraft 1. mars 2004.

Til toppen