Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret (forskrift nr. 69)

Forskrift om endring av forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret (forskrift nr. 69)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75

I.

I forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret (forskrift nr. 69) gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd første punktum skal lyde:

”Ved registrering av personkjøretøy i motorvognregisteret skal det ikke svares merverdiavgift når kjøretøyet tas ut til bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet eller som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet.”

II.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2004.

Til toppen