Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2003 med hjemmel i Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I

§ 3-13-4 nytt annet ledd skal lyde:

Deponi som tilfredsstiller kravene til dobbelt bunn- og sidetetting i forskrift 21. mars 2002 nr. 375 om deponering av avfall eller som etter en risikovurdering har fått lempet på disse kravene av forurensningsmyndigheten, kan benytte redusert avgiftssats.

Gjeldende § 3-13-4 (2)-(5) blir til § 3-13-4 (3)-(6)

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2003.

Til toppen