Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 27. februar 2009 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

Fastsatt av Finansdepartementet 27. februar 2009 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 4-3-1 annet ledd skal lyde:

Refusjonsordningen omfatter følgende fartøy:

Fartøy som er registrert i norsk ordinært skipsregister, jf. forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister, med fartøytypekode 0 til 4, 5F, 51.5 eller 7A1.
a) Fartøy som er registrert i norsk internasjonalt skipsregister, jf. forskrift 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), med fartøytypekode nevnt i bokstav a. Det er et vilkår for refusjon at skipet kan føre gods mellom norske havner, jf. forskrift 11. august 1989 nr. 802 om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.
b) Fartøy registrert i skipsregister i EØS-land som fartøytype nevnt i bokstav a.

§ 4-3-2 annet ledd skal lyde:

Refusjonsordningen omfatter følgende fartøy:

a) Fartøy som er registrert i norsk ordinært skipsregister, jf. forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister, med fartøytypekode 5.
b) Fartøy registrert i skipsregister i EØS-land som fartøytype nevnt i bokstav a.

§ 4-3-3 første ledd skal lyde:

Eier av fartøy som nevnt i § 4-3-1 annet ledd bokstav a og § 4-3-2 annet ledd bokstav a skal være registrert i foretaksregisteret, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak.

II

Forskriften trer i kraft 1. mars 2009.

Tilhørende lov

Til toppen