Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 14. oktober 1969 nr. 1 om innhold av salgsdokumenter m.v. (forskrift nr. 2)

Forskrift om endring av forskrift 14. oktober 1969 nr. 1 om innhold av salgsdokumenter m.v. (forskrift nr. 2)

Fastsatt av Finansdepartementet 19. februar 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 45

I.

I forskrift 14. oktober 1969 nr. 1 om innhold i salgsdokumenter m.v. (forskrift nr. 2) gjøres følgende endringer:

§ 2 nytt fjerde ledd skal lyde:

Den som formidler tjenester, kan utferdige salgsdokument for flere leverandører i ett salgsdokument. Det kan benyttes en felles nummerserie for slike salgsdokument.”

§ 2 fjerde ledd blir nytt femte ledd.

II.

Forskriften trer i kraft 1. mars 2004.

Til toppen