Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard

Forskrift om endring av forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard

Fastsatt av Finansdepartementet 2.12.2003 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

§§ 3-1, 4-4, 4-5, 4-6 og 4-9 og lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5.

I

§ 2 første ledd e andre punktum oppheves.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar 2004.

Til toppen