Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard

Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2007 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-4.

                                                             I

§ 1 femte ledd oppheves.

§ 1 sjette og syvende ledd blir nye femte og sjette ledd.


                                                            II

Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007.

 

Tilhørende lov

Til toppen