Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 15. desember 1989 nr. 1247 om tollvesenets avskilting m.m.

Forskrift
om endring av forskrift
15. desember 1989 nr. 1247 om tollvesenets avskilting m.m.

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.

I

§ 1 skal lyde:

Tollregionen kan uten videre varsel inndra kjennemerke på kjøretøy som avskiltes i medhold av § 5 i lov 19. juni 1959 nr. 2 og etter arbeidsinstruks for Tollvesenets tjenestemenn ved avskiltning.

Tollregionen kan også gi avskiltningsoppdrag til politi, lensmenn eller annen offentlig myndighet etter Toll- og avgiftsdirektoratets nærmere bestemmelse.

§ 2 skal lyde:

Tollregionen eller den som er gitt avskiltningsoppdrag, har rett til å inndra kjennemerker når kjøretøyet påtreffes.

Inndratte kjennemerker skal straks sendes til nærmeste regionvegkontor1.

§ 4 første punktum skal lyde:

Regionvegkontoret utleverer inndratte kjennemerker.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen