Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 684 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen (Nr. 121).

Forskrift om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 684 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen (Nr. 121).

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2005 i medhold av lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 65a.

I

I forskrift 15. juni 2001 nr. 684 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen (Nr. 121) gjøres følgende endringer:

§ 1 tredje og fjerde ledd skal lyde:

For elektroniske kommunikasjonstjenester oppstår avgiftsplikt også når tjenesten leveres til andre mottakere hjemmehørende i Norge. Det samme gjelder for andre tjenester når tjenesten omsettes eller formidles av tilbyder av elektroniske kommunikasjonstjenester ved bruk av elektronisk kommunikasjon, og vederlaget oppkreves av denne tilbyderen.

Skjer leveringen av tjenester som nevnt i tredje ledd gjennom fast terminal hos mottaker i Norge skal det beregnes avgift også når mottaker ikke er hjemmehørende i Norge. Skjer leveringen gjennom fast terminal i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen oppstår ikke avgiftsplikt selv om mottaker er hjemmehørende i Norge.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Til toppen