Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 15.06.2001 nr. 682 (Nr. 119)

Forskrift om endring av forskrift 15.06.2001 nr. 682 (Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 5b fjerde ledd.

Forskriftens § 2 skal lyde:

I

Unntaket for helsetjenester og helserelaterte tjenester omfatter:

  1. Tjenester som omfattes av lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjeneste og lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten.
  2. Tjenester som omfattes av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 5 og 10.
  3. Tjenester som ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 48 og § 49.
  4. Akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi og ernæringsterapi og urtemedisin.
  5. Andre alternative behandlingsformer når de utøves av helsepersonell med autorisasjon eller lisens, jf. nr. 3.
  6. Bedriftshelsetjenesten.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2003

Til toppen