Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap mv.

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 27. februar 2006 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. § 8-3 første ledd

I

§ 2-4 annet ledd skal lyde:

Fristene i første ledd gjelder for regnskapsår avsluttet på en dato fra 1. juli 2004 til 30. juni 200 6.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen