Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 3. mai 2004 med hjemmel i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 2 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

Forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift § 1-5 skal lyde:

Klageinstans.

Toll- og avgiftsdirektoratet er klageinstans for vedtak i dokumentavgiftssaker.

II

Forskriften gjelder fra 1. juli 2004.

Til toppen