Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 17. januar 1994 nr. 30 Børsforskrift

Forskrift om endring av forskrift 17. januar 1994 nr. 30 Børsforskrift

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2004 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 7-1

I

I forskrift 17. januar 1994 nr. 30 Børsforskrift skal § 26-5 lyde:

§ 26-5 Børsklagenemnden som voldgiftsrett
Børsklagenemnden skal, så langt det øvrige arbeid i klagenemnden tillater det, være voldgiftsrett i tvister mellom private parter som har tilknytning til utstedere av børsnoterte finansielle instrumenter eller børsomsetningen, og hvor partene er enige om at børsklagenemnden skal avgjøre tvisten som voldgiftsrett. Hvis ikke tvisten behandles sammen med en klage over et vedtak truffet av børsen, kan partene, med samtykke fra børsklagenemndens leder, bestemme at voldgiftsretten skal bestå av tre av børsklagenemndens medlemmer eller varamedlemmer.

Utgiftene til voldgiftsbehandlingen, herunder godtgjørelsen til voldgiftsrettens medlemmer, dekkes av partene etter nemndens nærmere bestemmelse.

For behandlingen av voldgiftssaker for klagenemnden gjelder reglene i lov om voldgift.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2005.

Til toppen