Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 17. oktober 2001 nr. 1190

Forskrift om endring av forskrift 17. oktober 2001 nr. 1190 om sikringsordninger for kredittinstitusjoner.

Fastsatt av Finansdepartementet 29. oktober 2004 med hjemmel i lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 1-1 annet og fjerde ledd, jf. kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1138, og lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-11a, jf. kgl.res. av 17. november 2000 nr. 1157.

I

§ 1 skal lyde:

Andre kredittinstitusjoner enn banker skal være medlem av Bankenessikringsfond, dersom de mottar innskudd fra allmennheten.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Til toppen