Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 18. desember 2003 nr. 1638 om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

Forskrift om endring av forskrift 18. desember 2003 nr. 1638 om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

Fastsatt av Finansdepartementet 19. juni 2006 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-4 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak av 5. juli 2002 nr. 720.

I

§ 4 første ledd annet punktum skal lyde:

Forvalteren skal registrere opplysninger som fremgår av forskrift av 22. desember 2003 nr. 1779 om levering av kontrolloppgaver fra forvaltningsselskaper og verdipapirsentralen til ligningsmyndighetene § 3 og § 4.

§ 5 annet ledd skal lyde:

Forvalteren skal for de andelseierne han er forvalter for ukrevet gi oppgaver som nevnt i forskrift av 22. desember 2003 nr. 1779 § 3 og § 4 til forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet skal gi oppgavene videre til Skattedirektoratet.

§ 5 nytt tredje ledd skal lyde:

Forvalters plikter i § 5 annet ledd, jf. § 4 første ledd annet punktum, gjelder ikke for de andelseierne han er forvalter for som ikke er skattepliktige til Norge.

§ 5 tredje og fjerde ledd blir nytt fjerde og femte ledd.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen