Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

 

Fastsatt av Finansdepartementet 26. april 2007 i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2 og Stortingets vedtak om engangsavgift.

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endring:

§ 3-3 første ledd skal lyde:
       Ved første gangs registrering av brukte motorvogner gjøres det følgende fradrag i avgiften:

 

Alder over 1 måned

2 pst.

Alder over 2 måneder

4 pst.

Alder over 3 måneder

6 pst.

Alder over 4 måneder

8 pst.

Alder over 5 måneder

10 pst.

Alder over 6 måneder

11 pst.

Alder over 7 måneder

12 pst.

Alder over 8 måneder

13 pst.

Alder over 9 måneder

14 pst

Alder over 10 måneder

15 pst.

Alder over 11 måneder

16 pst.

Alder over 1 år

17 pst.

Alder over 1 år og 2 måneder

19 pst.

Alder over 1 år og 4 måneder

21 pst.

Alder over 1 år og 6 måneder

23 pst.

Alder over 1 år og 8 måneder

25 pst.

Alder over 1 år og 10 måneder

27 pst.

Alder over 2 år

30 pst.

Alder over 2 år og 6 måneder

33 pst.

Alder over 3 år

36 pst.

Alder over 3 år og 6 måneder

39 pst.

Alder over 4 år

42 pst.

Alder over 5 år

45 pst.

Alder over 6 år

50 pst.

Alder over 7 år

55 pst.

Alder over 8 år

59 pst.

Alder over 9 år

63 pst.

Alder over 10 år

67 pst.

Alder over 11 år

70 pst.

Alder over 12 år

73 pst.

Alder over 13 år

76 pst.

Alder over 14 år

78 pst.

Alder over 15 år

80 pst.

 

II

Forskriften trer i kraft 1. mai 2007.

 

Til toppen