Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

                                                        I.

Forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner § 2-5 skal lyde:

”Campingbil
Som campingbil anses motorvogn som hovedsakelig er innrettet for boformål. For at en motorvogn skal anses som campingbil, må følgende vilkår være oppfylt:

1. Campingrommet bak førerseteraden må ha en permanent takhøyde på minst 170 cm i en lengde på minst 200 cm, og en bredde på minst 150 cm (målt uten innredning).

2. Campingrommet må være utstyrt med kjøkkenbenk med vaskekum, klesskap, liggeplasser og bord. Utstyret skal være fastmontert.

3. Kjøkkenbenken må minst være 80 x 40 cm, og vaskekummen må romme minst 5 liter.

4. Klesskapet må ha følgende minimumsmål; bredde 40 cm, dybde 40 cm, høyde 75 cm.

5. Bordet må ha en flate på minst 0, 3 m2 ved normal bruk.

6. Antall registrerte sitteplasser må ikke overstige antall liggeplasser. Liggeplassene kan være permanente, eller basert på sittegrupper og seter, herunder forseter.

7. To liggeplasser må være minst 180 x 50 cm. Øvrige liggeplasser må være minst 160 x 50 cm.

8. Liggeplasser beregnet til to eller flere personer tillates smalnet i fotenden med inntil 20 cm, i opptil 50 cm lengde.

9. Ett av målekravene som nevnt i punktene 3-7 kan fravikes med inntil 10 %. Har en komponent flere målekrav (for eksempel bredde og høyde) gjelder muligheten kun et av målene. "

                                                              II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

 


 

Til toppen