Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 11.oktober 2004 i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2 og Stortingets vedtak om engangsavgift

I.

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endring:

§ 2-6 gis følgende ordlyd:

Lastebil

Som lastebil anses motorvogn som teknisk defineres som N2 (lastebil) eller N3 (lastebil). Motorvogner som teknisk defineres som N2 med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre, må dessuten oppfylle kravene i § 2-3 med hensyn til setearrangement, beskyttelsesvegg, godsrom og lasteplan for å kunne klassifiseres som lastebil i avgiftsmessig forstand.

Motorvogn som teknisk defineres som N2 (lastebil) med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre og som ikke oppfyller vilkårene i første ledd annet punktum skal i avgiftsmessig sammenheng klassifiseres som enten personbil, campingbil, eller kombinert bil.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

Til toppen